Subvencions Diputació de Tarragona

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 18.797,78 €, per prevenció d'incendis forestals, convocatòria 2023.

  

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.539,25 €, per a programes concrets i activitats de promoció turística en règim de concurrència no competitiva, any 2023, difusió online i pàgina web.  

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 4.656,14 €, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2023.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bot dins el PAM 2020-2023, anualitat 2023,  un ajut per un import de 38.283,27 euros, en concepte de despeses corrents.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 4.293,79 €  pel finançament d’actuacions de medi ambient i protecció de la salut pública , control de plagues urbanes i gestió d'animals peridoméstics, convocatòria 2023.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 7.485,29 €  pel finançament d’actuacions de medi ambient i protecció de la salut pública , Linea 2, socorrisme piscines, convocatòria 2023.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipi, concepte C I) per la implantació conjunt de mesures de l'ENS, convocatòria 2022,  per un import de 3.632,54 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bot dins el PAM 2020-2023, anualitat 2023,  un ajut per un import de 38.283,27 euros, en concepte de despeses corrents i un import de 80.966,17 €, en concepte Pavimentació i serveis c. la Bassa.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interés ciutadà, per la substitució de finestres a la sala del Club Esportiu, convocatòria 2022,  per un import de 18.361,89 euros.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2021,  per un import de 13.588,81 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022, destinada al Festival de Cinema de la Terra Alta In-FCTA 6a ed., per un import de 14.822,00 €.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 38.283,27 € en el marc de la PAM, per despeses corrents i  per l'anualitat 2022.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 12.727,85 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública i assistència en medi ambient, convocatòria 2022.

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 6.996,27 € i una de 6.310,36 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany a fi de generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 10.933,87 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública i assistència en medi ambient, convocatòria 2021.

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 6.597,34 € i una de 5.214,00 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany a fi de generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021,  destinada al cobert metàl·lic per a la terrassa de la piscina, per un import de 27.355,16 €.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular,
per a l’any 2021, destinada al Festival de Cinema de la Terra Alta In-FCTA 5a ed., per un import de 10.828,40 €.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM, Pavimentació tram del carrer Ferreries, per l'anualitat 2021, de 14.442,30 euros.

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM, Pavimentació i serveis carrer Molí, per l'anualitat 2021, de 154.837,65 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM  Despeses Corrents, per l'anualitat 2021, de 38.283,27 euros.

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvencio de 3.750,00 € del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les
llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, destinada a la llar d’infants de l’Escola Rural Sant Blai de Bot "Terra Alta Centre".

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 909,85 € per a la millora d’instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2020.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.435,71 €, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de  1.156,83 €, pel concepte de reducció d’espècies plaga, i de 368,55 €, per reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica, en el mar de els subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de  3.380,83 €, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. (IV Festival de Cinema de la Terra Alta IN-FCTA).

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 10.000,00 €,  per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 25.345,55 €, per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 (Arranjament camins públics arran temporal Glòria).

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM  Despeses Corrents, per l'anualitat 2020, de 38.283,27 euros.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció, dins el Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de la llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, per import de 3.342,50 €, destinada a la llar d’infants de l’Escola Rural Sant Blai de Bot.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de caràcter excepcional, anualitat 2019, de 5.126,47 € per a la substitució de la bomba del pou de subministrament d'aigua potable.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 12.000,00 € per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular: 3r Festival de Cinema de la Terra Alta In-FCTA.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.054,51 € per actuacions de protecció de la salut pública en la millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà.

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 975,32 € per a la millora d’instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2019, de 439,20 € en concepte  plagues i de 1.378,59 € en concepte peridomèstics.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 6.723,21 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 1.049,67 per l'organització del certamen per a la proclamació de la pubilla i l'hereu de la Terra alta 2019.

Subscriure a
Menu

Menú principal