Subvencions Diputació de Tarragona

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM, Pavimentació tram del carrer Ferreries, per l'anualitat 2021, de 14.442,30 euros.

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM, Pavimentació i serveis carrer Molí, per l'anualitat 2021, de 154.837,65 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM  Despeses Corrents, per l'anualitat 2021, de 38.283,27 euros.

 

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvencio de 3.750,00 € del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les
llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, destinada a la llar d’infants de l’Escola Rural Sant Blai de Bot "Terra Alta Centre".

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 909,85 € per a la millora d’instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2020.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.435,71 €, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de  1.156,83 €, pel concepte de reducció d’espècies plaga, i de 368,55 €, per reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica, en el mar de els subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de  3.380,83 €, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. (IV Festival de Cinema de la Terra Alta IN-FCTA).

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 10.000,00 €,  per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 25.345,55 €, per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 (Arranjament camins públics arran temporal Glòria).

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció en el marc de la PAM  Despeses Corrents, per l'anualitat 2020, de 38.283,27 euros.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció, dins el Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de la llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, per import de 3.342,50 €, destinada a la llar d’infants de l’Escola Rural Sant Blai de Bot.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de caràcter excepcional, anualitat 2019, de 5.126,47 € per a la substitució de la bomba del pou de subministrament d'aigua potable.

 

 

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 12.000,00 € per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular: 3r Festival de Cinema de la Terra Alta In-FCTA.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.054,51 € per actuacions de protecció de la salut pública en la millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà.

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 975,32 € per a la millora d’instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2019, de 439,20 € en concepte  plagues i de 1.378,59 € en concepte peridomèstics.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 6.723,21 € pel finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat en zones de bany.

 

 

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 1.049,67 per l'organització del certamen per a la proclamació de la pubilla i l'hereu de la Terra alta 2019.

Subscriure a