Equip de govern

  • Regidoria d’Acció social i Ciutadania, Cultura i Educació: Sra. Magda Falcó Micola.

 

  • Regidoria de Joventut, Noves Tecnologies i Hisenda: Sra. Laia Segura Ferràs.

 

  • Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, Esports i Salut: Sr Josep Montoya Torres.

 

  • Regidoria d’Agricultura, Camins i Medi Ambient: Sr. Ramon Viña Solanes.
Subscriure a