Normativa

01. Tinença animals de companyia02. Fitxers dades personals En el següent enllaç al portal de transparència de l'Ajuntament de Bot disposeu de tota la documentació oficial sobre les ordenances municipals. 
1       Impost sobre béns immobles2       Impost sobre vehicles de tracció mecànica3       Impost sobre activitats econòmiques4       Impost sobre construccions, instal·lacions i obres5       Contribucions especials6       Taxa expedició documents administratius7       Taxa llicències...
Registre de Planejament Urbanístic de CatalunyaPOUM Bot Per consultar la normativa vigent en matèria urbanística al Registre del plantejament urbanístic de Catalunya o el Mapa urbanístic de Catalunya seguiu el següent enllaç. 
Subscriure a
Menu

Menú principal