Informació Econòmica

En aquest enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat amb el organismes autònoms locals. 
En aquest enllaç al portal de transparència trobareu la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ajuntament.  
En aquest enllaç al portal de transparència trobareu les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme a l'ajuntament els últims anys.  
En aquest enllaç al portal de transparència trobareu les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme a l'ajuntament els últims anys.  
En aquest enllaç al portal de transparència podeu consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l'ajuntament amb els organismes autònoms locals.   
En aquest enllaç al portal de transparència podeu saber quant triga l'ajuntament a pagar les factures als seus proveïdors.   
Si seguiu el següent enllaç tobareu els diners que costen les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, els anuncis i els convenis i/o acords subscrits a l'ajuntament.
Subscriure a
Menu

Menú principal