Ajuts i Subvencions rebuts

L’Ajuntament de Bot ha estat beneficiari, a través del  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’un ajut financer del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), per un import de 9.001,46 €. Subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost...
   La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 18.797,78 €, per prevenció d'incendis forestals, convocatòria 2023.    La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 3.539,25 €, per a programes concrets i activitats de promoció turística...
Subscriure a
Menu

Menú principal