Ajuts i Subvencions rebuts

L’Ajuntament de Bot ha estat beneficiari, a través del  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’un ajut financer del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), per un import de 9.001,46 €. Subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost...
  La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Bot una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipi, concepte C I) per la implantació conjunt de mesures de l'ENS, convocatòria 2022,  per un import de 3.632,54 euros.   La Diputació de Tarragona ha...
Subscriure a
Menu

Menú principal