Subvenció Diputació de Tarragona, control qualitat de l'aigua

29/11/2023

Subvenció Diputació de Tarragona, control qualitat de l'aigua

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 4.656,14 €, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2023.

La subvenció ha servit per cobrir les despeses del control d'analítiques de l'aigua de consum humà  així com la compra de productes per a la seva potabilització. 

Aquest ajut econòmic ens permet abordar de manera proactiva i preventiva els possibles problemes que puguin sorgir en relació amb la qualitat de l’aigua que arriba als ciutadans, com també reforçar els mecanismes de control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà a la localitat de Bot, un pas fonamental en la salvaguarda de la salut pública i el benestar dels seus habitants. Ja que és vital no només garantir l’accés a aigua potable sinó assegurar-ne la seva puretat i seguretat.

 

 

 

Menu

Menú principal