Concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Club Esportiu Bot

14/07/2021

Concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Club Esportiu Bot

Concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Club Esportiu Bot

S'informa que s'han  publicat les bases per a la concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic: Bar del Club Esportiu Bot.

Es poden consultar al perfil del contractant:

contractaciopublica.gencat.cat