HABITATGE – REHABILITACIÓ EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES, ENTORN RURAL

17/06/2022

HABITATGE – REHABILITACIÓ EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES, ENTORN RURAL

HABITATGE – REHABILITACIÓ EDIFICACIONS RESIDENCIALS BUIDES, ENTORN RURAL

Ha estat publicada la RESOLUCIÓ DSO/1803/2022, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. 

 

Aquestes subvencions estan adreçades a persones propietàries o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públics o privats, situats en municipis de fins a 1.000 habitants.

 

L'import màxim de la subvenció serà del 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat pública, i del 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat privada.

 

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, http://tramits.gencat.cat .

 

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Així mateix, també podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de la Terra Alta, us atendrem al telèfon 977 42 00 18, o a mitjançant el correu electrònic: habitatge@terra-alta.cat

 

BASES